Anita Kanđera

Anita Kanđera

Anita Kanđera je poslovna savjetnica i mentorica za marketing, prodaju i organizaciju poslova malih i srednjih poduzetnika. Njena strast je (online) komunikacija. Kroz individualan rad pomaže pojedincima pokrenuti, organizirati ili prebaciti svoje poslovanje u online svijet.