• Program počinje odmah nakon što ga kupite. 
  • Sastoji se od 15 video lekcija o samopouzdanju koje pomažu na putu do uspjeha. Svaki dan se otvara nova lekcija koju možete pogledati bilo kada.
  • Dobivate više od 150 minuta video sadržaja kroz kratke dnevne lekcije u trajanju od desetak minuta
  • PDF priručnik sadrži sažetak svake lekcije s prostorom za vođenje bilješki i zapisivanjem promišljanja tijekom ispunjavanja zadataka kojim završava svaka lekcija.